Κυπριακό Κέντρο Αλγοριθμικής Διαφάνειας (CyCAT)

Το Κυπριακό Κέντρο Αλγοριθμικής Διαφάνειας (CyCAT) φιλοξενείται στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το δεύτερο δημόσιο πανεπιστήμιο στην Κύπρο και το μοναδικό αφιερωμένο στην ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Συνεργάζονται με άλλους ερευνητές διεθνώς και πρόσφατα συνεργάστηκαν με τέσσερα κορυφαία πανεπιστήμια σε όλη την Ευρώπη και το Ισραήλ μέσω μιας επιχορήγησης αδελφοποίησης H2020. Η ομάδα διαθέτει βασική τεχνογνωσία στις αλγοριθμικές διαδικασίες που εμπλέκονται στην πρόσβαση σε πληροφορίες, στις αλληλεπιδράσεις των χρηστών με αλγοριθμικά συστήματα, στην αλληλεπίδραση χρήστη-συστήματος, καθώς και στις κοινωνικές και πολιτισμικές επιπτώσεις των αλγοριθμικών διαδικασιών.

Ρόλος: Ερευνητικό Κέντρο Εκπαιδευτής

Ιστοσελίδα: www.cycat.io

Εξειδίκευση: Algorithmic Transparency, Fairness and Ethics in AI Human – Computer Interaction

Σχετικά με το CyCAT

Κύριοι Στόχοι

  • Προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού μέσω της ευαισθητοποίησης των πολιτών για τους τρόπους με τους οποίους η ανάλυση δεδομένων και οι αλγοριθμικές διαδικασίες επηρεάζουν την πρόσβασή τους σε πληροφορίες και ευκαιρίες

  • Ανάπτυξη υπολογιστικών μεθόδων, εξατομικευμένων εργαλείων, καθώς και καινοτόμων προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης

  • Προώθηση μιας κουλτούρας Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας (RRI).

Εκπαιδευτές που συμμετέχουν στην Protea μέσω του CyCAT

Jahna Otterbacher

Associate Professor at the Open University of Cyprus, Coordinator at CyCAT, MRG Co-Leader at fAIre, CYENS CoE

Στυλιανή Κλεάνθους

MRG Co-Leader at fAIre, CYENS CoE

Μαρία Κασινίδου

Ph.D. Candidate at Open University of Cyprus

Προτεινόμενα Μαθήματα από τον Εκπαιδευτή

Εξερεύνησε περισσότερο περιεχόμενο από αυτόν τον εκπαιδευτή