Ελληνικά

DataScientia Foundation
Ερευνητικό Κέντρο Εκπαιδευτής
DataScientia - a soon-to-be-established not-for-profit organization whose ultimate aim is…
Κυπριακό Κέντρο Αλγοριθμικής Διαφάνειας (CyCAT)
Ερευνητικό Κέντρο Εκπαιδευτής
Το Κυπριακό Κέντρο Αλγοριθμικής Διαφάνειας (CyCAT) φιλοξενείται στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο…