Μάθημα 7: Ηθικά Ζητήματα

You don’t have access to this lesson
Please register or sign in to access the course content.
Στην ενότητα αυτή θα μελετήσουμε την έννοια της Αξιόπιστης Τ.Ν. όπως έχει περιγράφει από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Υψηλού Επιπέδου για την Τεχνητή Νοημοσύνη της ΕΕ. Στη συνέχεια θα δούμε τις 
0 of 15 lessons complete (0%)