Μάθημα 6: Εξατομίκευση σε Συστήματα Τ.Ν.

You don’t have access to this lesson
Please register or sign in to access the course content.
Στην ενότητα αυτή θα μελετήσουμε συστήματα  που προσπαθούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες μας, τα ενδιαφέροντα, την προσωπικότητα, τα γνωστικά μας χαρακτηριστικά κτλ. Στην ενότητα αυτή θα δώσουμε τον ορισμό της 
0 of 15 lessons complete (0%)