Μάθημα 2: Εισαγωγή στις Εφαρμογές της Τ.Ν.

You don’t have access to this lesson
Please register or sign in to access the course content.
Στην ενότητα αυτή θα μελετήσουμε το βασικό ορισμό της Τ.Ν. και θα εξετάσουμε τις κύριες λειτουργίες των συστημάτων Τ.Ν. Θα εξετάσουμε την Τ.Ν. ως επιστημονικό πεδίο και θα συζητήσουμε τα 
0 of 15 lessons complete (0%)