Μάθημα 5:  Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας

You don’t have access to this lesson
Please register or sign in to access the course content.
Στην ενότητα αυτή θα μελετήσουμε την Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας. Θα δώσουμε τον ορισμό της, θα εξετάσουμε την και θα συζητήσουμε παραδείγματα χρήσης εφαρμογών Επξεργασίας Φυσικής Γλώσσας στην καθημερινή μας ζωή. 
0 of 15 lessons complete (0%)