Όροι & Προϋποθέσεις

1. Όροι

Με την πρόσβαση στην πλατφόρμα Protea, προσβάσιμη από τη διεύθυνση http://www.protea.space/, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του ιστότοπου και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμφωνία με τυχόν ισχύοντες τοπικούς νόμους. Εάν διαφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους, σας απαγορεύεται η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο. Τα υλικά της Protea προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων.

2. Χρήση Άδειας Χρήσης

Χορηγείται άδεια για προσωρινή λήψη ενός αντιγράφου του υλικού στην Πλατφόρμα Protea μόνο για προσωπική, μη εμπορική μεταβατική προβολή. Πρόκειται για τη χορήγηση άδειας, όχι για μεταβίβαση τίτλου, και βάσει αυτής της άδειας δεν επιτρέπεται:
να τροποποιήσετε ή να αντιγράψετε τα υλικά.
χρήση των υλικών για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό ή για οποιαδήποτε δημόσια προβολή·
να προσπαθήσετε να αναθεωρήσετε οποιοδήποτε λογισμικό που περιέχεται στην πλατφόρμα Protea.
αφαιρέστε τυχόν πνευματικά δικαιώματα ή άλλες ιδιόκτητες σημειώσεις από το υλικό. ή
μεταφορά των υλικών σε άλλο άτομο ή «καθρέφτισμα» των υλικών σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή.
Αυτό θα επιτρέψει στην Protea να τερματίσει σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε από αυτούς τους περιορισμούς. Μετά τον τερματισμό, το δικαίωμα προβολής σας θα τερματιστεί επίσης και θα πρέπει να καταστρέψετε τυχόν ληφθέν υλικό που έχετε στην κατοχή σας είτε είναι έντυπο είτε σε ηλεκτρονική μορφή.

3. Αποποίηση ευθύνης

Όλα τα υλικά στην πλατφόρμα Protea παρέχονται «ως έχουν». Η Protea δεν παρέχει καμία εγγύηση, είτε ρητή είτε σιωπηρή, επομένως ακυρώνει όλες τις άλλες εγγυήσεις. Επιπλέον, η Protea δεν προβαίνει σε καμία δήλωση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία της χρήσης των υλικών στον Ιστότοπό της ή με άλλο τρόπο που σχετίζεται με τέτοιου είδους υλικά ή οποιουσδήποτε ιστότοπους που συνδέονται με αυτόν τον Ιστότοπο.

4. Περιορισμοί

Η Protea ή οι προμηθευτές της δεν θα θεωρηθούν υπεύθυνοι για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των υλικών στην Πλατφόρμα Protea, ακόμη και αν εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτής της Ιστοσελίδας έχει ειδοποιηθεί, προφορικά ή γραπτά, για την πιθανότητα τέτοιας ζημιάς. Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς στις σιωπηρές εγγυήσεις ή περιορισμούς ευθύνης για τυχαίες ζημιές, αυτοί οι περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

5. Αναθεωρήσεις και λάθη

Η Protea Platform μπορεί να αλλάξει τα υλικά που περιέχονται στον Ιστότοπό της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Η ομάδα της Proteam δεν δεσμεύεται να ενημερώσει το υλικό.

6. Σύνδεσμοι

Η παρουσία οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται έγκριση από την Protea του ιστότοπου. Η χρήση οποιουδήποτε συνδεδεμένου ιστότοπου γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

7. Τροποποιήσεις Όρων Χρήσης Ιστοσελίδας

Η Protea Platform μπορεί να αναθεωρήσει αυτούς τους Όρους Χρήσης για τον Ιστότοπό της ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την τρέχουσα έκδοση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.

8. Ισχύον Δίκαιο

Οποιαδήποτε αξίωση που σχετίζεται με την Πλατφόρμα Protea θα διέπεται από τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η σύγκρουση νόμων.