Τί είναι η Επιστήμη των Πολιτών (Citizen Science);

Οι προσεγγίσεις της Επιστήμης του Πολίτη έχουν χρησιμοποιηθεί εδώ και χρόνια για να προσελκύσουν το κοινό μέσω συμμετοχικών, επιστημονικών έργων, εκτός ενός επίσημου περιβάλλοντος. Μάλιστα, τον 19ο αιώνα, η πλειονότητα των οικολογικών ερευνών γινόταν από εθελοντές. Αρχικά, η συμμετοχή των πολιτών χρησιμοποιήθηκε σε μια προσπάθεια «εκδημοκρατισμού» της επιστήμης. Ωστόσο, παράγοντες όπως η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, η μείωση των προϋπολογισμών και η αυξημένη έμφαση στις δοκιμασίες και τα επιτεύγματα, οδήγησαν σε μείωση της ποικιλομορφίας των δραστηριοτήτων και των εμπειριών τόσο για τους δασκάλους όσο και για τους μαθητές. Η συμμετοχή των μαθητών μέσω έργων επιστήμης πολιτών παρείχε μια εναλλακτική λύση, επιτρέποντάς τους να αποκτήσουν εμπειρία εκτός του προγράμματος σπουδών και να κάνουν συνειδητές επιλογές που «κάνουν τη διαφορά». Η έρευνα έχει δείξει ότι οι μαθητές και το ευρύ κοινό έχουν κίνητρα για τη συμμετοχή τους, ειδικά εάν έχουν ξεκάθαρη άποψη για τα οφέλη και τον κοινωνικό αντίκτυπο που θα έχει το έργο. Παρακινούνται ιδιαίτερα όταν αναγνωρίζεται η συνεισφορά τους, καθώς αισθάνονται ότι οι αξίες και οι ανάγκες τους λαμβάνονται υπόψη στην επιστήμη και την τεχνολογική πρόοδο, η οποία είναι επίσης μία από τις «10 αρχές της επιστήμης των πολιτών».

Εμπνευσμένη από το όραμα της προσφοράς ερευνητικών έργων τελευταίας τεχνολογίας στο κοινό, η Protea αγκαλιάζει την προσέγγιση της επιστήμης του πολίτη σε μια προσπάθεια να εμπλέξει όλους στην απάντηση σε ερωτήσεις σχετικά με την ανθρώπινη σχέση με την τεχνολογία. Βρείτε μια λίστα με έργα που είναι ανοιχτά για συμμετοχή [εδώ – σύνδεσμος]. Καθώς η ομάδα της Protea μεγαλώνει, ελπίζουμε να συνεχίσουμε να προσθέτουμε στη συλλογή έργων καθώς και να μοιραζόμαστε μαζί σας τις ιδέες που προέκυψαν από τις προσπάθειες επιστημόνων πολιτών.


1 Miller-Rushing, A., Primack, R., Bonney, R., (2012). Η ιστορία της συμμετοχής του κοινού στην οικολογική έρευνα, Frontiers in Ecology and the Environment, 8 (6), 285 – 290.
2 Paul Feyerabend (1982). Η επιστήμη σε μια ελεύθερη κοινωνία. London: New Left Books. ISBN 978-0-86091-753-3
3 Giroux, H., 1995. Εκπαιδευτικά οράματα: Τι είναι τα σχολεία και τι πρέπει να κάνουμε στο όνομα της εκπαίδευσης. Δεκατρία ερωτήσεις, σσ.295-302.

Comments are closed.