Καλωσορίσατε στην Protea

Καλώς ήρθατε στην Protea – μια πλατφόρμα που έχει σχεδιαστεί για να εμπλέκει το κοινό στη μάθηση σχετικά με την επιστήμη των δεδομένων και την τεχνητή νοημοσύνη!

Παρατηρούμε μια δραματική αύξηση στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης που βασίζεται σε δεδομένα1 σε προϊόντα και υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Η ταχεία εξέλιξη των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και η ώθηση για εκδημοκρατισμό της τεχνητής νοημοσύνης καθιστούν σχεδόν αδύνατη την τήρηση των γενικών και τομεακών νομικών κανονισμών. Εθνικοί και διεθνείς οργανισμοί έχουν αναγνωρίσει τα προβλήματα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αυτές οι τεχνολογίες σε άτομα, κοινωνικές ομάδες, ακόμη και στην κοινωνία στο σύνολό της. Πολλοί έχουν κυκλοφορήσει δηλώσεις, κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με τα ηθικά και κοινωνικά ζητήματα που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, η μεγάλη κλίμακα του προβλήματος – και το εύρος των τομέων στους οποίους εφαρμόζεται η τεχνητή νοημοσύνη – καθιστούν δύσκολη την παροχή συγκεκριμένων λύσεων. Έτσι, οι περισσότερες συστάσεις παραμένουν στο επίπεδο των γενικών απαιτήσεων. Παραδείγματα τέτοιων προσωρινών λύσεων περιλαμβάνουν την ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου της ΕΕ για την πολιτική τεχνητής νοημοσύνης και τις επενδυτικές συστάσεις για αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη[2], τα ανθρώπινα δικαιώματα της AccessNow στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης[3] και το Ηθικό Πλαίσιο του AI4People για μια καλή κοινωνία τεχνητής νοημοσύνης. [4]

Με βάση τέτοιες συστάσεις, οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης απαιτούν ανθρώπινη επίβλεψη. Η επίβλεψη μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή ή τον μετριασμό ακούσιων συνεπειών, όπως οι διακρίσεις μέσω της χρήσης μεροληπτικής αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων. Ένας μηχανισμός δημόσιας εποπτείας, που επιτρέπει στους πολίτες να αναφέρουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με συμπεριφορές τεχνητής νοημοσύνης, θα μπορούσε να παρέχει υψηλότερο επίπεδο διαφάνειας, λογοδοσίας και δυνατότητα προσφυγής κατά των ανεπιθύμητων επιπτώσεων της τεχνητής νοημοσύνης.

Εκεί έρχεται η Protea. Έχουμε σχεδιάσει την πλατφόρμα Protea ως δημόσια υπηρεσία καθώς και ως ερευνητικό έργο, το οποίο μας επιτρέπει σε όλους να μάθουμε περισσότερα για την ανθρώπινη σχέση με την αναδυόμενη τεχνολογία. Ειδικότερα, η Protea στοχεύει να παρέχει:
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες και σύντομα μαθήματα που σχετίζονται με την επιστήμη των δεδομένων και την τεχνητή νοημοσύνη
Έργα επιστήμης του πολίτη, στα οποία μπορεί να συμμετάσχει ο καθένας
Υπηρεσίες για τον κλάδο και το δημόσιο τομέα (κατόπιν αιτήματος)

Ρίξτε μια ματιά στην πλατφόρμα μας, δημιουργήστε και δημιουργήστε λογαριασμό και επικοινωνήστε μαζί μας!


[1] Χρησιμοποιούμε τον όρο «AI» με τη γενική έννοια που διατυπώθηκε στη Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Φεβρουαρίου 2020 για την τεχνητή νοημοσύνη, «μια συλλογή τεχνολογιών που συνδυάζουν δεδομένα, αλγόριθμους και υπολογιστική ισχύ». https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_en.pdf
[2] Ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου της ΕΕ για την τεχνητή νοημοσύνη (2019) Πολιτικές και επενδυτικές συστάσεις για αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη
[3] Πρόσβαση τώρα (2018) Τα ανθρώπινα δικαιώματα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης
[4] AI4People (2018) Ένα ηθικό πλαίσιο για μια καλή κοινωνία AI: Ευκαιρίες, Κίνδυνοι, Αρχές και Συστάσεις

Comments are closed.