Εκπαιδευτές

DataScientia Foundation
Ερευνητικό Κέντρο Εκπαιδευτής

DataScientia - a soon-to-be-established not-for-profit organization whose ultimate aim is the creation of a grass-roots community centered around ...

Κυπριακό Κέντρο Αλγοριθμικής Διαφάνειας (CyCAT)
Ερευνητικό Κέντρο Εκπαιδευτής

Το Κυπριακό Κέντρο Αλγοριθμικής Διαφάνειας (CyCAT) φιλοξενείται στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το δεύτερο δημόσιο πανεπιστήμιο στην Κύπρο ...