Αναζήτηση Μαθημάτων

AI (ΤΝ)

Δικαιοσύνη

Ευθύνη

Διαφάνεια

Ηθική
Διαδικτυακά Μαθήματα, Ερευνητικές & Εκπαιδευτικές Ευκαιρίες

Εγγραφείτε σε μάθημα, αποκτήστε γνώση σε θέματα που υποστηρίζονται από επιστημονική έρευνα και εμπλακείτε ενεργά σε αυτή.

Τεχνητή Νοημοσύνη στην Καθημερινότητα

by CyCAT 15 lessons

Περιγραφή Το μάθημα “Τεχνητή Νοημοσύνη στην Καθημερινότητα” έχει σχεδιαστεί στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου «CyCAT» και είναι ανοικτό προς το γενικό κοινό ως κοινωνική προσφορά.  Οι εκπαιδευόμενοι θα εξοικειωθούν με